BEN ISTANBUL | I AM ISTANBUL

 

** !f Istanbul International Film Festival 2017 Virtual Reality and Interactive Storytelling Exhibition**

** 2016 Salt Research Grant**

Click for Turkish press release

Click for project Images (for press)

English:

'I am Istanbul' is an interactive web-based storytelling platform, pulling the curtains back and inviting viewers to observe the ever changing flow of daily life in Istanbul throughout the 20th century via the lives of fictional characters. The characters can be tracked on the historical city maps, enriched by historic urban archives, where the stories offer viewers a unique experience to witness the last century’s crucial social, political, economical and physical transformations in the city.

TURKISH:

Ben İstanbul web tabanlı interaktif bir platform projesi, 20. yüzyıl boyunca İstanbul'da değişen gündelik hayat akışını çeşitli kurgusal karakterler üzerinden anlatıyor. Karakterlerin hikayelerinin harita üzerinden izlenebildiği platform, kullanıcılara geçen yüzyılın önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve fiziksel değişimlerine tanıklık etme imkânı sunuyor. Projenin temel amacı İstanbul için görsel, etkileşimli ve ulaşılabilir bir tarih platformu yaratmak. Platformda bulunan karakterler bulundukları yılın İstanbul’unu tasvir eden bir hikaye anlatıyor ve kullanıcı İstanbul’u bu karakterlerin gözünden görmeye başlıyor. Hikayelerden her biri tarih boyunca şehirde yaşanmış farklı bir fiziksel veya mekansal değişime ışık tutuyor. Apartmanlaşma, gecekondulaşma, sanayileşme, ulaşım ağının gelişimi, açık alanların değişimi gibi konuların yanı sıra boğaz plajları, gazinolar ve Beyoğlu sinemaları gibi günümüzde artık var olmayan, fakat geçmişte sosyal ve kültürel değişimin temsilcisi olmuş önemli kent mekanları da hikayelerin ana strüktürünü oluşturuyor.

“I am Istanbul” during exhibition at Alt Art Gallery

“I am Istanbul” during exhibition at Alt Art Gallery

“I am Istanbul” during exhibition at Alt Art Gallery

“I am Istanbul” during exhibition at Alt Art Gallery

Nil Tuzcu introduces “I am Istanbul” at Salt Institution The presentation is available on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G-spgPaxfx4

Nil Tuzcu introduces “I am Istanbul” at Salt Institution The presentation is available on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G-spgPaxfx4